Thực tế, bảng size quần áo trẻ em nước ngoài và Việt Nam có sự chênh lệnh nhau do đặc điểm về sự phát triển cơ thể người ở 2 quốc gia là khác nhau. Ở Việt Nam mình thấy có nhiều shop sẽ tư vấn size...