Đối mang mỗi Công trình, thấm dột vẫn luôn là mối bắt nạt dọa máy phun sơn cầm tay hàng đầu. Ko đơn giản chỉ là tác động đến mỹ quan của 1 Dự án. Mà hơn thế, nó cũng là một trong những xuất xứ chính...