Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa


Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhoè trang giấy


Để em đến bên bờ ước mơ


Rồi năm tháng sông dài gió mưa