ô, cái này khá là hay nè, mình đang cần gấp cái này, do chi tiêu không hợp lý thời buổi hiện nay mà làm bao nhiêu cũng hết không có trong tay một số tiền lớn để sinh hoạt sau này, lỡ mà có chuyên gì...