trời cái nay là cai gi vay ta minh khong hieu thue nha tro o do à hic chac mac lam