Lắp Đặt Phòng Net Theo Mô Hình Internet Cà Phê:

Mô hình Internet Café hay mô hình Cyber Café là sự kết hợp hoàn hảo giữa Internet & cà phê.
Có thể nói mô hình Cyber Café khi vừa mới được ra đời...