Nhà mình và công ty vừa mua 4 hộp mực, sử dụng cực kì tốt cả nhà nhé! Ủng hộ :o:o:o:o