Hãy nói về cuộc đời


Khi tôi không còn nữa


Sẽ lấy được những gì


Về bên kia thế giới


Ngoài trống vắng mà thôi


Thụy ơi, và tình ơi !


Như loài chim bói cá


Trên cọc nhọn trăm năm


Tôi tìm đời đánh mất


Trong vũng nước cuộc đời


Thụy ơi, và tình ơi !


Đừng bao giờ em hỏi


Vì sao ta yêu nhau


Vì sao môi anh nóng


Vì sao tay anh lạnh


Vì sao thân anh rung


Vì sao chân không vững


Vì sao, và vì sao !


Hãy nói về cuộc đời


Tình yêu như lưỡi dao


Tình yêu như mũi nhọn


Êm ái và ngọt ngào


Cắt đứt cuộc tình đầu


Thụy bây giờ về đâu ?


Thụy Bây giờ về đâu


Anh là chim bói cá


Em là bóng trăng ngà


Chia cắt một mặt hồ


Mà muôn trùng chia xa


Thụy Bây giờ về đâu........ Bây giờ về đâu.


Nguồn: Tainhachot.Org.